El Correo Gallego

Noticia 29 de 42 noticia anterior de Federación Galega de Comercio Galicia » Federación Galega de Comercio

Dixitalizar o comercio, unha necesidade, non unha opción

A. B. LOZANO   | 28.11.2015 
A- A+

As ponencias do encontró O Comercio, unha Oportunidade de Negocio baseáronse na neceside da dixitalización do sector. Os cambios no mercado e nos hábitos dos consumidores, acontecidos nos últimos anos, fan necesario buscar fórmulas que permitan ós establecementos minoristas competir e compaxinar a venda online e offline.

Para iso, segundo expricou o consultor TIC José Manuel Castro Otero, "é preciso unha estratexia que vaia máis aló do prezo". A competencia é brutal, tanto polo feito de que cada vez son máis as marcas productoras que deciden evitar ós intermediarios e poñen puntos de venda dixitais, e porque hai que loitar tamén cos grandes xigantes da venda por internet. "Contra isto, a única solución é a utilización da tecnoloxía, é dicir, a dixitalización do comercio, que é unha necesidade".

Un proceso no que o comercio de proximidade non debe perder de vista "a necesidade de xerar experiencias únicas de compra os consumidores, crear emocións e sensacións é fundamental para que os clientes elixan o noso establecemento fronte a outros".

O comercio ten moitos retos por diante. Non pode ser só unha tenda física de visita, ten que ser capaz de xerar unha experiencia inesquecible nos seus clientes que lles faga voltar. Castro Otero apunta varias razóns polas que un cliente elixe mercar nun establecemento fronte a outro, "como pode ser unha oferta, motivos solidarios ou medioambientais, a atención recibida, a especialización, etc. Pero hai que ir máis aló e transmitir fora da tenda física o coñecemento dos comerciantes, integrando a tecnoloxía a todo o anterior.

O gran reto é romper a barreira entre o online e o offline, creando elementos de interacción cos clientes tanto no espazo físico como no dixital, superando tamén os horarios comerciais. A estratexia dixital é un plan de actuación para o comerciante a abordar a medio e longo prazo, que defina públicos, canais, medios e oportunidades no ámbito de internet para acadar máis vendas, máis audiencia ou máis suscriptores. Cómpre en todo caso que sexan estratexias comúns para a tenda física e a online, buscando a retroalimentación mutua.

Estratexia multicanal.José Manuel Castro apunta que "o cliente debe ter á súa disposición plataformas que lle permitan mercar como e cando queira. Deste xeito, é necesario mellorar a experiencia dos consumidores abarcando todos os canais de compra e puntos de contacto: tenda física, e-commerce, redes sociais, catálogos e aplicacións para móviles".

"É necesario coñecer ó noso cliente. Neste senso, os canais online fai tempo que permiten facer un seguimento, medir e incluso predecir os desexos dos consumidores ofrecendo unha experiencia de compra personalizada. Agora preténdese facer o mesmo no mundo físico, o que pasou a denominarse omnicanalidade".

Trátase de captar ó consumidor ocasional para que repita no futuro e para iso toda a promoción que se poda facer do comercio, tanto online como offline, vai axudar. O comerciante ten que usar redes sociais, mail-marketing para envío de ofertas e promocións segmentadas e personalizadas, a propia web e todos os mecanismos publicitarios e promocionais que lle permitan os seus recursos económicos (SEO, SEM,...). Con todos os medios que existen na actualidade, a comunicación e interacción cos clientes realízase a gran velocidade e cun maior alcance e menor custo.

Ademáis, esta comunicación é multidireccional. "Pasamos dunha comunicación unilateral do comercio ó cliente (un canal de información) á necesidade de establecer un diálogo co consumidor". Deste xeito, os clientes convértense nos mellores prescriptores do comercio e a súa influencia é cada vez maior.

"Hai que tentar de implicar ó consumidor, facerlle cómplice e protagonista dos produtos que merca e dunha experiencia de compra diferencial a través da creación de contidos e historias que lle fagan sentir", apunta José Manuel Castro Otero, engadindo que "é importante destacar que cada plataforma require uns contidos adaptados e hai que coidalos".

Motivos para dixitalizar. Ademáis de todo o sinalado anteriormente, cabe destacar outros motivos polos cales o comercio minorista debe abordar a dixitalización.

Dende o punto de vista da facturación, o comercio físico move 20 veces máis que o comercio online actualmente, pero esta tendencia está cambiando rápidamente. Outra razón é a mobilidade. Hoxe en día a gran maioría dos consumidores contan con dispositivos móbiles "intelixentes" conectados a internet e están cada vez máis acostumados a usalos nas súas compras, para buscar información sobre produtos, as tendas onde mercar, para comparar prezos, etc., polo que están abertos a cambios que melloren e personalicen a súa experiencia de compra. Adican parte importante do seu tempo en internet a través do móbil a buscar información local. Os establecementos teñen case a obriga de adaptarse a esta circunstancia e contar con webs optimizadas.

Moitos clientes queren xa pagar directamente dende o seu móvil, coñecer onde están situados os produtos que buscan na tenda ou saber chegar a elas, e moitas funcións máis.

A análise de toda a información proporcionada polos usuarios (BIG DATA) vai permitir xerar esas experiencias únicas e personalizadas das que falou Castro Otero no encontro de comercio. Actualmente, xa hai proxectos tecnolóxicos que tratan de analizar a información proporcionada polos clientes e que van a facilitar a toma de decisión dos comerciantes, como por exemplo, para realizar cambios rapidamente na tenda física.

Cómo facelo. Para competir neste mundo tan global é mellor facelo dentro dunha asociación que pola nosa conta, por varios motivos. Para poder compartir recursos e implementar solucións tecnolóxicas comúns, buscar sinerxias ou optar a promocións imposibles de abordar individualmente. A platafoma Comerciogalicia, posta en marcha pola Federación Galega de Comercio co respaldo da Xunta de Galicia, naceu para este obxectivo.