El Correo Gallego

FOTO: MIGUEL GÓMEZ

Javier Vaz, profesor e xornalista

"O reporteiro torna en vítima e obxectivo"

Javier Vaz, reporteiro de guerra, viaxou por todo o mundo deixando a súa rúbrica nos conflitos armados das décadas dos 80 e 90. Este integrante da 'Tribu' liderada por Manuel Leguineche, hoxe instrúe ás novas xeracións de xornalistas galegos na Universidade de Santiago de Compostela (USC)