El Correo Gallego

CONVIDADO especial
CIBRÁN CANEDO

Vinte anos de cultura, ocio e formación

O CENTRO SOCIAL DE BOIRO CUMPRE DÚAS DÉCADAS. O centro social de Boiro cumpre vinte anos e, para celebralo, o goberno local, que preside...