O delegado da Zona Franca, David Regades, anunciou en Silleda a incorporación nos orzamentos do organismo estatal a financiación necesaria para o desenvolvemento “de xeito inmediato” da ampliación do polígono industrial Área 33.

A entrada en vigor do PXOM o pasado día 8 vai permitir o desenvolvemento deste solo, para o que Zona Franca está xa traballando no estudio de viabilidade do proxecto. No planeamento contémplase unha ampliación do parque empresarial Área 33 cunha superficie total de 334.243,52 metros cadrados, comprendidos entre a N-525 e a AP-53, e polo tanto cunha excelente conexión viaria.

Con esta ampliación, tamén se contempla unha zona verde de 27.274,082 metros cadrados no entorno do río Oisa.

As partes destacaron a importancia de este acordo para a economía silledense.