El Correo Gallego

Noticia 3 de 7 noticia anterior de ebooks Portada » ebooks

‘25 Anos da Televisión de Galicia’ nos ‘E-book’ de EL CORREO

O libro electrónico do periodista Arturo Maneiro é a historia da televisión autonómica // Pódese descargar gratuitamente en www.elcorreogallego.es/ebooks

02.12.2013 
A- A+

O libro electrónico do periodista Arturo Maneiro, '25 Anos da Televisión de Galicia, de 1985 a 2010', que se pode descargar na sección de e-books de elcorreogallego.es, é a historia da televisión autonómica. Un cuarto de século de superación e avances, de consolidación, de normalización, de imaxe e de vivencias.

El mesmo explica que Televisión de Galicia é una canle autonómica xeneralista, creada pola Xunta de Gali­cia. Iniciou as súas emisións o 24 de xullo de 1985, véspera do Día de Galicia, desde as súas instalacións de San Marcos na parroquia de Bando, no Concello de Santiago de Compostela. A programación regularizouse a partir do 29 de setembro de 1985 con 39 horas de emisión á semana. Desde esa data, a TVG foise consolidando ata lograr unha programación continuada durante as 24 horas do día en galego. Tamén foi conseguindo máis cobertura no territorio de Galicia, España Europa e América.

Na narración do suceder da historia da TVG comézase dando importancia a detalles que custaba moito sacar a diante nos principios, como eran coberturas de aconte­cementos agora considerados normais e habituais cando non rutinarios no funcio­namento da TVG pero naqueles primeiros momentos ían facendo historia. Pasar da emisión experimental á regular foi un fito moi importante na TVG de 1985. Conseguir emitir de forma continuada, sen a carta de axuste ó mediodía era considerada un gran avance na implantación da televisión autonómica. Cada paso cara ó funciona­mento que agora consideramos normal nunha televisión foi unha conquista profesio­nal e autonómica. Por iso, na narración dos primeiros tempos préstase atención ás gravacións nos exteriores, ós acontecementos atendidos polas cámaras da TVG en directo, á programación de ficción en xeral e cinematográfica en particular, á dobraxe, ós profesionais da dobraxe, ás noticias da prensa sobre o funcionamento interno ou sobre a programación, ós movementos laborais, ás convocatorias de prazas fixas para os profesionais, ás dotacións económicas dispoñibles, ós contratos de publicidade ou ós sistemas de medición de audiencias.