El Correo Gallego

Noticia 1 de 7 noticia anterior de Presidencia, Administracions Públicas e Xustiza Galicia » Xunta de Galicia » Presidencia, Administracions Públicas e Xustiza

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Natalia Prieto Viso

DIRECTORA XERAL DE AVALIACIÓN E REFORMA ADMINISTRATIVA

27.12.2012 
A- A+

Natalia Prieto Viso, directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa. Licenciada en Dereito pola Universidade de Vigo, Natalia Prieto traballaba ata a actualidade como subdirectora xeral de Réxime Xurídico, Administrativo e de Recursos Humanos na Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia.

En 2006 ingresou no corpo de xestión da Administración civil do Estado, e desempeñou distintas funcións no Instituto Nacional de Administración Pública e na Delegación do Goberno de Madrid. Desde o ano 2009 é funcionaria de carreira do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia, e traballou nas consellerías de Economía e Industria; Traballo e Benestar; Presidencia; e no organismo autónomo Augas de Galicia.