“O meu obxectivo é alcanzar a identidade e o recoñecemento social dos e das profesionais do sector turístico en Galicia”

Cando descubriches que o turismo era a profesión na que querías medrar?

Inicialmente orientei a miña carreira profesional ás finanzas, de feito teño o Título...