El Correo Gallego

Noticia 1 de 1 Opinión | opinion@elcorreogallego.es  |   RSS - Opinión RSS

{ao raiar o sol}

LUÍS GONZÁLEZ TOSAR

Rough music

20.03.2011 
A- A+

PRÉSTAME dar conta da presenza de Fiona Sampson onda nós. Empregou a escritora e violinista, para chegar de Londres a Compostela, máis de trinta horas, en tren. Non viña, non, a editora da Poetry Review -a de maior prestixio e difusión no Reino Unido- guiada pola sona da nosa literatura, que ela descoñecía antes de publicar, por iniciativa de Jonathan Dunne, o suplemento Contemporary Galician Poets, no recente número 100:4. Tamén axudou algo o xantar que o noso Centro PEN lle ofreceu á doutora en filosofía da linguaxe por Oxford, que forma parte do Consello da Royal Society for Literature. Nese xantar de traballo -ensanchar horizontes para as letras do país é labor imprescindible para pervivir e situármonos no mundo- participaron Marilar Aleixandre, Tucho Calvo, Xesús Fraga, Bieito Iglesias, Manuel Outeiriño, Jonathan Dunne e este cronista. A circunstacia de desenvolverse a conversa en galego e inglés, con normalidade e participación, sen a necesidade de facelo en castelán ou portugués, cousa impensable hai dez ou vinte anos, e a altura dos temas tratados con obxectividade, sen tópicos vitimistas, indican a sólida madurez da nosa cultura e dos seus protagonistas actuais. Fiona Sampson, que posibilitou a través da Editorial Orient Express, a partir da caída do muro de Berlín, unha máis ampla difusión das magníficas literaturas do leste de Europa, tomou boa nota do que lle dicían sobre Galicia, a súa lingua e as súas letras, os contertulios. Felicitémonos por esta iniciativa, máis de catro mil exemplares distribuídos en Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, EE.UU, Canadá, Australia... Agradezámoslle á columnista de The Guardian e de The Irish Times o seu interese e aclaremos que Rough music, título do último libro de Fiona, en tradución de Dunne ao galego vén sendo algo así como estúrdiga música.

Escritor