Tras la polémica que se ha generado por su propuesta, los hosteleros de la Nave 5 de la Praza de Abastos han desistido finalmente de sus pretensiones de ampliar la zona de terraza a diferentes puntos del recinto y a la rúa das Ameas. En un comunicado enviado ayer a los medios, con el objetivo de “zanxar as declaracións falsas e desmedidas que entendemos que nos están perxudicando sin razón”, anunciaron que “non presentaremos a solicitude de terraza ao Concello”.

Quieren aclarar que “os locais da Nave 5 foron outorgados aos proxectos de negocio máis puntuados polo Concello de Santiago en concurso público de libre concurrencia”. Por lo tanto, “dende o momento que abrimos facemos unha actividade que o Concello nos autorizou e da que era perfectamente coñecedor”.

También señalan que los puestos están inscritos “conforme a licenza de actividade outorgada polo Concello de Santiago no epígrafe corresponte a bares”, al tiempo que añaden que “o proxecto da terraza destes 11 locais de hostalaría da Praza de Abastos de Santiago propúxose conforme ao indicado polo Concello, e presentouse á xunta xestora do mercado para que o puidese estudar e nos asesorase sobre os puntos máis axeitados para ser de utilidade na actividade propia da Praza, da que nós formamos parte, e principalmente sobre o horario no que se deberían de poñer e recoller esas mesas”.

Con esto, aseguran que “non recibimos ningunha información por parte da xerencia nin se nos dou a oportunidade de explicar este proxecto aos propios comerciantes da Praza de Abastos. Polo tanto, entendemos que é propia xestora a interesada en crear esta polémica”.

Manifiestan su enfado y dicen no comprender “as desafortunadas declaracións do alcalde de Santiago, cando esta proposta aínda non foi presentada por nós ao Concello, nin se presentou ningunha solicitude de terraza por parte dos hostaleiros da Nave 5, aínda que as nosas licenzas de actividade foron outorgadadas polo pazo de Raxoi”.

Añaden también que “parécenos dunha gravidade extrema que a presidenta dunha cooperativa da que nós formamos parte minta intencionadamente sobre o dereitos duns locais de hostalaría a solicitar licenza de terraza”.

Por último, sostienen que, “tendo en conta que seríamos 11 locales para 22 mesas, entendemos que non se comprendeu e se manipulou intencionadamente o proxecto, propoñendo unha votación opaca e sen ninguna garantía”. “Sabemos dos nosos dereitos e seguimos crendo que a nosa actividade suma e non resta na Praza de Abastos” pero, pese a ello y “en consonancia cas nosas conviccións e por continuar com unha boa convivencia como ata agora”, han decidido retirar su propuesta y no formularla formalmente a la administración local.