El Correo Gallego

Noticia 1 de 1 Tendencias | tendencias@elcorreogallego.es  |   RSS - Tendencias RSS

Galicia concentra o 5% das empresas do sector TIC e os Contidos

Madrid y Cataluña aglutinan el 55% // Cuatro de cada cien firmas españolas dedicadas a las actividades informáticas está afincada en suelo gallego // Lo indica la edición 2012 del informe del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información

SANTANDER/SANTIAGO. E.P.  | 08.01.2013 
A- A+

A Comunidade Autónoma de Galicia concentra o cinco por cento das empresas do sector TIC e os Contidos, segundo datos dun informe do Observatorio Nacional das Telecomunicacións e a Sociedade da Información.

Madrid e Cataluña son as que concentran unha maior porcentaxe de empresas e aglutinan o 55% do total. En concreto, Madrid reúne ao 33% do total de empresas do sector e Cataluña o 23%.

Pola súa parte, Andalucía (cun 9%) e a Comunidade Valenciana (cun 8%) congregan o 17% das empresas. O 28% restante atópanse repartidas entre Galicia (5%), País Vasco (4%), Castilla e León e Canarias (cada unha cun 3%), Aragón, Castilla a Mancha, Rexión de Murcia e Islas Baleares (cada unha cun 2%) e Cantabria, Comunidade Foral de Navarra, Extremadura e Principado de Asturias (cada unha cun 1%).

Trátase de datos dun informe do Observatorio Nacional das Telecomunicacións e a Sociedade da Información (ONTSI) publicados na quinta edición anual (edición 2012) do Informe do sector das Tecnoloxías de Información, as Comunicacións e os Contidos en España en 2011, e que recolle Europa Press.

O sector das TIC compóñeno dúas grandes áreas de actividade, en concreto, a Fabricación e os Servizos. A industria manufectureira TIC está orientada a procesar e comunicar información, mediante a ensamblaxe de compoñentes electrónicos e circuítos incluíndo tamén a montaxe de ordenadores, o deseño de equipos de telecomunicacións e produtos electrónicos de consumo ou a fabricación de soportes magnéticos e ópticos.

Pola súa banda, dentro dos servizos TIC agrúpanse o Comercio TIC, as Actividades Informáticas e as Telecomunicacións.