Novemares avalía o potencial turístico da cultura mariñeira

Consideran necesario dignificar as profesións marítimo-pesqueiras para convertelas nun recurso cultural

Foro celebrado no estaleiro Baladiño, de Canduas-Cabana

Foro celebrado no estaleiro Baladiño, de Canduas-Cabana / NOVEMARES

Un novo foro do proxecto Novemares avaliou, da man de Antonio Rodríguez, Sara Fernández e María Xosé Imia, o potencial turístico da cultura mariñeira da Costa da Morte desde o estaleiro Baladiño, de Canduas (Cabana de Bergantiños). Os poñentes coincidiron en que o primeiro paso para xerar valor é dar a coñecer o patrimonio marítimo para convertelo nun recurso máis e, a partir de aí, crear contidos.

A carpintería de Ribeira, cunha futura ruta de estaleiros entre Outes e Cabana, e o labor das mariscadoras e das redeiras son algunhas das actividades e oficios que os expertos consideran que poden axudar a construír un relato en torno e un desenvolvemento azul sostible baseado nun destino de experiencias da cultura mariñeira na Costa da Morte. Consideran ademais necesario dignificar as profesións marítimo-pesqueiras para convertelas nun recurso cultural e fortalecer a identidade dos pobos mariñeiros. Demandan asemade o apoio das administracións locais para desenvolver experiencias de éxito.