O alcalde de Silleda, Manuel Cuiña, e os representantes de Ferrovial, a través da área de Energy Solutions, asinaron onte a acta de inicio do contrato de servizos enerxéticos e de mantemento integral do alumeado público exterior do concello, que ten unha vixencia de 14 anos e un importe total de 8.393.274 € que corresponde a 599.519 € anuais.

Ferrovial asumirá toda a xestión do sistema de alumeado exterior recollida no contrato, que vai dende a xestión enerxética, o mantemento da rede, a garantía total das instalacións, a implantación dunha plataforma de control ou a contratación dunha oficina externa de control.

A empresa adxudicatoria non só asumirá a vixilancia e control para o correcto funcionamento da instalación de alumeado exterior municipal, senón tamén a xestión e o abono do consumo eléctrico das luminarias, os semáforos, o alumeado de Nadal, as marquesiñas, as regas, etc.

Ademais, Ferrovial asume tamén a obriga contractual de execución de investimentos para a mellora e a renovación das instalacións do alumeado, entre os que destaca a substitución de todas as luminarias por led, a renovación integral dos cadros eléctricos e o desplegue dunha plataforma para a xestión da operación e o mantemento, o que, segundo o alcalde, “permitirá que Silleda teña un alumeado 100% con tecnoloxía led”.

Ferrovial asume tamén as tarefas de mantemento rutinario, tanto programado como preventivo e correctivo, co fin de garantir o perfecto funcionamento e limpeza de toda a rede de alumeado público exterior. Establecerase para elo un plan de mantemento e inspección da rede que permitirá garantir non só a limpeza periódica, senón tamén a reparación dos elementos danados o envellecidos de todas as luminarias.

A empresa terá a obriga de reparar calquera avaría nun prazo de entre 24 e 48 horas dende que sexa detectada. O novo módulo informático de xestión enerxética integrará un portal de avisos para a cidadanía (Liña Verde) que proporcionará aos responsables do contrato alarmas e avisos, vía SMS ou correo electrónico, de incidencias.