Usuarios del transporte en bus de Ribeira claman contra las faltas de puntualidad y los transbordos

Autobuses en la terminal de Ribeira.

Autobuses en la terminal de Ribeira. / Suso Souto

Suso Souto

El Concello de Ribeira ya le trasladó hace tiempo sus quejas a la Xunta sobre las deficiencias en el transporte público en el municipio, pero, ahora, un grupo de usuarios que dicen estar “fartos de padecer un transporte público deficiente e neglixente” crearon una plataforma que insta a exigir a la adjudicataria que solvente los numerosos problemas que denuncian.

La Plataforma por un transporte digno para Barbanza critica las “faltas de puntualidade, incumprimento dos horarios e incluso a eliminación sen previo aviso dalgúns dos autobuses previstos”, así como la “ausencia de sinalización ou marquesiñas nas paradas”. Añade que “as poucas marquesiñas que hai non contan con horarios, algo impensable en pleno século XXI. Xa non pedimos medios dixitais para saber a que distancia en tempo/metros se atopa o bus que esperamos, como hai na maioría das cidades. Pedimos simplemente un cadro cos horarios que afectan a esa parada”.

Los usuarios consideran que “a frecuencia de autobuses é moi limitada nalgunhas parroquias, como por exemplo na de Corrubedo. Para falar de servizo en condicións, urxe aumentar a frecuencia do mesmo. É tamén fundamental, por ser un servizo de primeira necesidade, aumentar a frecuencia de autobuses cara e dende o hospital comarcal”.

Añaden, asimismo, que “servizos programados de transporte non está a cumplirse, polo que as persoas usuarias teñen que quedar, ás veces durante horas, agardando polo próximo autobús”. En cuanto a los horarios, advierten que “non cubren as entradas e saídas do alumnado e dos traballadores das empresas, centros de traballo e centros educacativos do municipio, chegando tarde na maioría dos casos ou excesivamente cedo (e véndose na necesidade de agardar na rúa, á intemperie)”. Al respecto, explican que “as horas de entrada e saída das fábricas e dos centros educactivos son estables e constantes, polo que solicitamos que o servizo de transporte tamén o sexa e este adaptado a eles”. Finalmente, denuncian que se ven obligados a hacer transbordos en sus desplazamientos por el municipio: “Parécenos un despropósito ter que pagar dúas veces para ir desde unha parroquia ata o instituto ou ata o hospital”, indican.

Además, creen necesario ampliar el número de autobuses “en determinadas paradas e horas do día (a maioría das veces coincidindo con desprazamentos masivos pola entrada ou saída de algún centro educativo) para garantir que todos os usuarios poidan facer uso do transporte e non quede ninguén en terra”.

Este diario no logró contactar con la concesionaria para conocer su versión.