Mestre Mateo será a única escola galega con formación universitaria para a xoiaría e os complementos

O Consello da Xunta aprobará hoxe o un itenerario específico dentro do grao de Deseño de Producto ante a demanda existente

Instalacións da Escola de Arte Superior e Deseño Mestre Mateo en Santiago de Compostela/easd mestre mateo

Instalacións da Escola de Arte Superior e Deseño Mestre Mateo en Santiago de Compostela/easd mestre mateo / n. s.

Azibecheiros e prateiros forman parte da historia de Santiago. Aínda que o número de talleres disminuiu nos últimos tempos, a xoiaría segue a ter un importante peso na cidade e o sector precisa novos profesionais. Ate agora non había en Galicia unha formación universitaria na materia. Pero a partir do próximo curso a Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo de Santiago converterase na primeira en Galicia en ofrecer unha especialización dentro do grado de Deseño de Producto.

O Consello da Xunta aprobará hoxe un novo decreto para regular o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño, que a tódos os efectos están recoñecidas como graos universitarios. O decreto creará dous novos itinerarios na especialidade de Produto: o Xeral e o de Xoiaría e Complementos. Ambos impartiranse na Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo de Santiago de Compostela.

Ata o momento a escola ofrecía estudos de Xoiaría Artística, pero dentro da súa oferta de Técnico Superior de Formación Profesional. Tamén tiña implantando un grao en Deseño de Producto, que non contaba con ningún itinerario específico. Coa creación das dúas especialidades, a Consellería de Educación busca dar “resposta ás demandas dun sector en evolución, introducindo no plan de estudos a formación nas novas tecnoloxías inherentes ao proceso produtivo, atendendo a máis dun eido da produción industrial de obxectos, e mellorando ao mesmo tempo a súa especialización e as súas posibilidades de inserción no ámbito laboral”. No caso do itinerario Xoiaría e Complementos, Educación asegura que “vén a dar resposta a unha demanda dun sector significativo para Galicia e de gran arraigo na nosa artesanía, representado polo Colexio Oficial de Xoiaría de Galicia, así como por asociacións con arraigo como Ourives de Compostela”.

O deseñador de produto “é un profesional capaz de proxectar, analizar, investigar e determinar as propiedades e calidades físicas, así como os valores simbólicos e comunicativos que caracterizarán as súas producións, definindo a forma, a configuración, a calidade, o funcionamento, o valor e a significación estética, social e ambiental destas”, explica Educación. Os ámbitos principais onde desenvolve a súa actividade profesional abranguen desde o deseño de envases e embalaxes, ata o ecodeseño, pasando pola artesanía, a xoiaría, o mobiliario...

O primeiro curso do grao de Deseño na Mestre Mateo será idéntico para os dous itinerarios. A partir de aí, ademais das materias comúns, o itinerario xeral comprende, repartidas entre o 2º e o 4º curso do título de grao, as disciplinas de Modelos e prototipos I e II, Proxectos de deseño de produto I, II e III, Materiais II: xeral e Equipamento de espazos. No caso do itinerario de Xoiaría e complementos, as disciplinas específicas do itinerario son Técnicas de produción I,II e III, Procesos de deseño de xoiaría e complementos I, II e III, Materiais II: xoiaría e complementos.

Ambos itinerarios poranse en marcha o vindeiro curso 2023/24 e se irán implantando gradualmente ata o 2026/27, cando será a última vez que se imparta o 4º curso consonte o anterior plan de estudos.