O índice de avellentamento da capital galega medrou máis de 20 puntos nos últimos oito anos

O profesor de Xeografía Humana da USC Carlos Ferrás explica que frear esta tendencia pasa por “definir o modelo de cidade que quere ser Santiago e por deseñar novas políticas de vivenda a medio e longo prazo”

En 2021 había en Santiago 169 maiores de 64 anos por cada 100 menores de 16 anos

En 2021 había en Santiago 169 maiores de 64 anos por cada 100 menores de 16 anos / Antonio Hernández

A cidade de Santiago viviu nos últimos anos un importante incremento no índice de avellentamento poboacional, medrando en máis de 20 puntos entre o 2014 e o 2021, segundo as últimas cifras recollidas polo Instituto Nacional de Estatística (INE). Este índice, segundo se explica na páxina do INE, contempla o número de persoas maiores de 64 anos por cada cen menores de 16.

Se hai nove anos esta taxa era do 148% (148 maiores de 64 por cada cen menores de 16), ao ano seguinte medraba catro puntos, nos que se mantiña en 2016, pero dende aí continuou progresivamente o aumento con taxas de: 154% en 2017, 156% en 2018, 158% no ano 19, 163% en 2020 e 169 en 2021. Uns datos que o catedrático da Universidade de Santiago (USC) e profesor de Xeografía Humana, Carlos Ferrás, define como “unha cuestión xeral”.

A tendencia en Galicia é cara ao avellentamento dende hai décadas, pero tamén é así no contexto europeo, como apunta o profesor Ferrás, “cae a natalidade, ao tempo que hai unha maior esperanza de vida, o que leva a un avellentamento xeralizado nos países desenvolvidos”. Unha idea que apoian os datos do INE, que mostran que Ferrol é a cidade cun índice máis alto entre as sete cidades, 263% en 2021, seguida de Ourense (207%) e A Coruña (197%). Santiago ocupa por pouco a cuarta posición, e o índice máis baixo correspóndelle á cidade de Pontevedra (150% en 2021).

“Avellentamento é sinónimo de problemas de desenvolvemento urbano, problemas coa vivenda, co emprego... múltiples e diversos”, ao que Ferrás engade que “hai que ter en conta que a poboación adulta en idade reprodutiva agora mesmo, de forma maioritaria, reside en municipios da área suburbana de Santiago como Ames e Teo”, o que contribúe enormemente ao avellentamento. Unha cuestión que non se está a paliar polo feito de que Santiago sexa unha cidade universitaria, xa que esta poboación é flotante, non está censada e polo tanto non forma parte desta estatística, e porque tamén cada vez menos mozos viven na cidade. “Durante o curso académico hai unha inxección de poboación nova importante, pero tamén ata certo punto cada vez menos, porque descende o número de matriculados ano tras ano, os problemas da vivenda tamén os expulsan aos concellos da periferia e cada vez é máis frecuente que o estudantado vaia e veña no día porque as distancias son máis curtas, os transportes case gratuítos para a xente nova...”. Cuestións todas elas que, segundo o profesor, “contribúen á crise demográfica da cidade, “algo que, evidentemente, debe ser afrontado”.

Unha cidade avellentada

O avellentamento poboacional ten consecuencias a nivel urbanístico, de servizos, de infraestruturas... “Unha cidade envellecida é unha cidade conservadora, entra nun ciclo de declive”, asegura Carlos Ferrás, porque a partir dunha idade emprender, cambiar ou innovar é moi complicado. As persoas xubiladas “pasan a ser dependentes do sistema de pensións e viven nun parque de vivendas estático”, xa non hai intención de mudarse. Unha cuestión que repercute, segundo o catedrático da USC no mercado da vivenda, que é escaso, “ao tempo que se expulsa a quen quere alugar porque o arrendamento multiplica o seu valor e expúlsase a xente nova adulta en idade reprodutiva, que non pode afrontar eses alugueiros”.

“Unha cidade de vellos require unha grande adaptación de infraestruturas e equipamentos”, explica Carlos Ferrás, que indica que para iso deberase pensar en adaptar os centros educativos “en función da demanda”, cada vez menor, e no aumento de equipamentos para os maiores, “como cambios no mobiliario urbano”, indica Ferrás, que fai referencia a un dos últimos conflitos urbanísticos da cidade, a reforma da rúa dos Concheiros. “Sobre a rehabilitación desta rúa pedíase, por exemplo, que houbese pasamáns nas beirarrúas con pendente” para paliar as dificultades das persoas maiores.

“Esa polémica está aí”, recalca Ferrás, para demandar que o que precisa a capital galega é “definir o modelo de cidade que quere ser: unha cidade para residentes xubilados e turistas, ou atraer a xente máis nova, ou buscar un equilibrio?” é a pregunta que lanza o profesor Ferrás.

Pensar o novo modelo de cidade

O profesor Carlos Ferrás insiste en que se Santiago “non se fai a pregunta de cara ao onde quere ir seremos unha cidade habitada polo turista e por residentes xubilados”. Pero o deseño dun novo modelo de cidade non é para o catedrático da USC unha tarefa sinxela nin a curto prazo, “non se fai en catro anos, require novas políticas de vivenda a medio prazo”. Temas como a rehabilitación de inmobles, a regulación das VUT (Vivendas de Uso Turístico) ou as residencias universitarias (e atender as demandas do estudantado da USC para que volva á cidade) son só algunhas das cuestións a ter en conta nese novo deseño.

Unhas mudanzas que para Carlos Ferrás “requiren un plan estratéxico global a medio e longo prazo e logo desenvolver políticas concretas, non facer un deseño e logo dar paus de cego”. O catedrático apela á “ambición” política, “pensar unha cidade que transcenda os límites municipais e integrar Bertamiráns, O Milladoiro... pensar nunha área metropolitana cohesionada con políticas avanzadas e coordinadas en cuestións sociais, de vivenda, de saúde”.

Temas como a regulación das VUT — “Nova York vén de aprobar unha norma para que estas vivendas non se poidan alugar máis alá do período dun mes”, apunta Ferrás— ou dotar a cidade dun sistema de residencias universitarias axeitado, “con inmobles de calidade e con facilidades de acceso a el”, así como mellorar o parque de vivendas, son cuestións chave á hora de deseñar unha cidade que atraia xente nova en idade reprodutiva e, ademais, puntualiza o catedrático, son temas que “deben saír do debate político”, porque son cuestións que requiren acordos globais que permitan traballar a medio e longo prazo, máis alá da cor política do goberno.

“Necesítase reaccionar e crear un proxecto de cidade que ilusione, cun plan estratéxico ambicioso a medio e longo prazo e que sexa aprobado pola maioría dos grupos políticos, a planificación precisa saír do debate político”. “Temos o modelo de Pontevedra”, engade o profesor.