Teo. La candidata del PP de Teo, Lucía Calvo, denuncia “graves erros” en la ejecución de la mejora de la vía pública de Póboa “ao construír beirarrúas que carecen de acceso aos garaxes”. El Concello replica que “a obra aínda se está executando” y que los técnicos “garanten a accesibilidade”.