Brión garantiza su total apoyo y medios legales para evitar una central de bombeo en Cornanda

El regidor niega que hayan trasladado al Concello novedades sobre el estado de la concesión

Alude a la supuesta entrada de una tercera empresa, en este caso Naturgy, a este proceso

El regidor de Brión Pablo Lago, a la izquierda, reunido con vecinos de Cornanda

El regidor de Brión Pablo Lago, a la izquierda, reunido con vecinos de Cornanda / ECG

El alcalde de Brión, Pablo Lago, afirma que “oficialmente, o Concello de Brión non ten ningunha comunicación por parte de Augas de Galicia nin ningún outro organismo referente ao estado da concesión da central hidráulica reversible do Tambre”. Aún así, apunta que “seguimos con interese todas as informacións referentes ao caso, dende a suspensión do procedemento ata a suposta entrada doutra empresa interesada" (por Naturgy). "En canto dispoñamos de información oficial, o primeiro que faremos será convocar á comisión de seguimento contra a concesión da central hidráulica reversible do Tambre para dar cumprida información e determinar os pasos a seguir”.

También insiste en que la posición municipal no variará: “Apoio total ás xustas reivindicacións veciñais e absoluto rexeitamento a estas iniciativas xa que levarán a unha alteración irreversible do medio natural, económico e social de Cornanda”, utilizando “todo o que legalmente estea na nosa man” para pararlo.