Representación teatral do Banquete de Conxo de 1856.