A CIG escenificou unha parodia sobre a atención presencial na administración galega para esixir que sexa de caliade e con ela tamén pretendeu mostrar o seu apoio ás persoas maiores para que non se lles exclúa da atención dixital.

O colapso que sufre a Seguridade Social preténdese arranxar aumentando, todavía máis, a retricción no acceso, segundo a a CIG.

No caso da Sanidade o acceso a unha atención sanitaria mínimma cara a cara cada vez é máis complicado e pasa o mesmo no caso da atención bancaria que reduciu as horas de atención presencial, comentan responsables da CIG.