Rosario Álvarez Blanco fala neste corenta aniversario do Consello da Cultura Galega do labor desta institución e fai especial fincapé no traballo que fixo, e fai, o Consello ao longo dos anos para visibilizar á muller galega.