O CHUS realiza a primeira cesaria con acompañante.