O escritor e xornalista Paco López-Barxas publica Os segredos do bosque de Ben-Cho-Shey, ilustrado polo escultor Acisclo Manzano. Ben-Cho-Shey, pseudónimo polo que se coñece ao intelectual Francisco Vázquez-Oxea, é, en verbas de Paco López-Barxas, un dos maiores defensores da nosa lingua. O escritor e xornalista xa publicara un libro biográfico con contido inédito sobre el, e agora, tirando de ficción, achega esta figura aos máis pequenos.