Marta Lois,  candidata á presidencia da Xunta por Sumar, se somete a un test rápido para descubrir algunhas das súas preferencias.