O programa de rehabilitación e mantemento das vivendas do casco histórico ‘Ter é Manter’, promovido polo Consorcio de Santiago é un proxecto a través do que se subvencionan obras de reparación e conservación nas envolventes dos edificios, nas cubertas, nos elementos de madeira (galerías, fiestras...) e nos enreixados. Cobre, segundo o elemento de que se trate, entre o 40 e o 50% do custo da intervención. Un proxecto que se iniciou na primeira década dos 2000 pero que dende 2017 se vén convocando de forma estable anualmente.