A Bolsa de Traballo (BDT) do Concello de Carballo cumpriu dez anos e o balance só se pode calificar como altamente positivo. Empezou a funcionar en novembro de 2012 “como resposta ao grave problema de desemprego que existía naquel momento, derivado da crise económica de 2008, que aínda hoxe arrastramos”, apunta a técnica responsable do servizo, Milagros Antelo.

Ao longo destes dez anos pasaron polas instalacións do Fórum Carballo 5.163 demandantes de emprego e 562 empresas, e grazas ao labor de intermediación que realiza a BDT formalizáronse 543 contratacións.

A inserción laboral é o principal obxectivo da Bolsa de Traballo, xestionada pola Concellaría de Formación, Innovac ión e Emprego do Concello de Carballo. Desde a súa posta en marcha, a situación laboral no municipio e na Costa da Morte variou substancialmente. En novembro do ano 2012 había en Carballo, segundo os datos do Instituto Galego dás Cualificacións, portal oficial da Xunta de Galicia, 4.175 persoas desempregadas. En abril deste 2023 pechouse con 2.006, o que supón un descenso de case o 52%.

O problema agora, tal como explica a técnica do servizo, é “atopar perfís de usuarios adaptados ás necesidades das empresas”. Por iso, coa finalidade de mellorar ese proceso de intermediación está en fase de implantación o novo portal de emprego do Concello de Carballo, unha ferramenta web que contará tamén cunha APP específica.

Ademais de mellorar a xestión do emprego a nivel interno, o portal tamén permitirá deseñar proxectos formativos e de inserción socioprofesional adaptados á realidade existente en cada momento; permitirá dispoñer de datos estatísticos minuciosos e contará cunha parte de acceso público con información sobre emprego, autoemprego, formación, normativa laboral ou consultas en liña, ademais dunha extranet de usuarios (demandantes, empresas e alumnado dos cursos de formación do Fórum) na que poderán inscribirse, consultar ou modificar os seus datos e pedir cita co persoal técnico da BDT, entre outras xestións.

Ao longo destes 10 anos o 56 % dos demandantes que fixeron uso dos servizos da BDT foron mulleres e o 44 % homes. Aínda que a maioría son de Carballo e do resto dos concellos de Bergantiños, o servizo conta con usuarios de toda Galicia.

Por idades, o groso das persoas demandantes concéntrase entre os 30 e os 65 anos, e especialmente na franxa de 45 a 65, tanto en homes como en mulleres. En canto ao nivel de formación, un 62 % teñen estudos secundarios e só un 2 % carece de estudos. Polo que respecta ás ocupacións que solicitan, destacan nos catro primeiros postos, con moita diferenza, mozo de almacén, repoñedor, limpador e dependente de comercio.

OFERTAS

As 562 empresas usuarias da Bolsa de Traballo tramitaron ao longo destes 10 anos un total de 1.150 ofertas de emprego para cubrir 2.067 postos de traballo, e a través do servizo gratuíto do Concello foron contratadas 543 persoas. Nestes momentos están abertas 86 ofertas e 22 en trámites para iniciar o proceso de intermediación.

FEIRA DE EMPREGO NO FÓRUM

O vindeiro martes 30 de maio, o Fórum Carballo acollerá a terceira edición da Feira do Emprego que organiza a Cámara da Coruña, e que reunirá a empresas de diferentes sectores con procesos de lección abertos, como Gadisa, Grupo Gestán, Genesal, Grupo Calvo ou Imán Temporing ETT, entre outras.

 A xornada está deseñada para que os mozos participen en talleres sobre estratexias útiles en procesos de selección. María Dolores Serrano, orientadora laboral do Concello, explicará como se encarga a Bolsa de Traballo da xestión das candidaturas para participar en procesos de selección. Ademais, Covadonga Abril, CEO de Talentiers, empresa dedicada a asesorar a mulleres emprendedoras, impartirá un taller sobre o valor da tecnoloxía na procura do emprego.